eyesofsoul Nowe nadchodzi każdego dnia!

Temat: wwrrrrrrrrrrr
z paradygmatami 7. Założenia teoretyczne (filozoficzne)metody segmentowej analizy wywiadu narracyjnego 8. Technika wywiadu narracyjnego : główne założenia zjawiska (przymusy) narracyjne, etapy przeprowadzania wywiadu 9. Analiza segmentowa: cel, etapy postępowania badawczego 10. Cztery podstawowe biograficzne struktury procesowe 11. Założenia teoretyczne (filozoficzne) metody generowania teorii ugruntowanej 12. Etapy postępowania w metodzie generowania teorii ugruntowanej 13. Założenia teoretyczne (filozoficzne) analizy konwersacyjnej 14. Trzy typy konwersacji ( potoczna, profesjonalna, dyskus publiczny) cechy szczegółowe, różnice 15. Etapy postępowania badawczego w analizie konwersacyjnej 16. Etapy postępowania badawczego w analizie dyskusji profesjonalnej 17. Założenia teoretyczne (filozoficzne) interpretacji dokumentarnej 18. Samobieżny wywiad grupowy: cele gtapy postępowania oraz sposoby analizowania materiału ( metoda interpretacji dokumentarnej) 19. Zakres zastosowania metod badawczych w pedagogice
Źródło: forum.stake-out.org/viewtopic.php?t=217Temat: czy filozofia to nauka??
etyka normatywna, pragnąca pouczać o tym, co dobre, a co złe. zamiast metafizyka i teoria poznania można dać współcześniejsze terminy: ontologia i epistemologia. wcześniej ajdukiewicz pisze o oddzielaniu się estetyki i logiki współczesnej. jak na razie nic takiego się nie stało i estetyka, a ogólnie aksjologia nadal pozostaje dziedziną filozoficzną, tak samo jak logika, choć sformalizowana logika matematyczna uzyskała sporą autonomię. to ... i dyscyplinę akademicką tak samo uprawnioną jak historia, filologia, literaturoznawstwo, etnologia, pedagogika i inne. stanowisko neopozytywistów bardzo zmieniało się w czasie i nie było wcale wspólne wszystkim. jeśli zaś wziąć pod...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=4344